Nieuws

Admin
16:10 | 27-09-2017

Nieuwsbrief 2 - Stand van zaken Schoterkwarter Haarlem

Wij realiseren ons dat het enige tijd geleden is dat u van ons een bericht heeft ontvangen. AM heeft samen met de architect, de adviseurs en de gemeente het nieuwbouwplan verder uitgewerkt.

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de actuele stand van zaken.

In het verleden is door de gemeente Haarlem een zogenaamd ‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)’ opgesteld. Een vastgesteld SPvE vormt het uitgangspunt voor de procedure om te komen tot een wijziging van het Bestemmingsplan. Omdat dit programma van eisen onvoldoende aansluit op de voorgenomen ontwikkeling is in de afgelopen periode gewerkt aan een gewijzigde versie van het SPvE. Zo is de maximale bouwhoogte van 36 meter verhoogd naar 57 meter om de door Architectenbureau Arons & Gelauff ontworpen woontoren mogelijk te maken. De hoogte van het huidige ontwerp is nodig om voldoende betaalbare koopappartementen te kunnen realiseren.

De door de buurt sterk gewenste groene scheg wordt met dit nieuwe SPvE op een meer logische wijze gepositioneerd en vergroot. Mede naar aanleiding van de reacties tijdens de informatieavond in december 2016 wordt voor een groot deel van het plan nu ook een rechtstreekse verkeersafhandeling via de Spaarndamseweg mogelijk gemaakt.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het College van B&W van Haarlem op 20 juni 2017 heeft besloten het ‘Ontwerp SPvE’ ter visie te leggen. Op 13 juli 2017 is het ‘ontwerp SPvE’ in de commissie ontwikkeling besproken. Vanaf 30 augustus tot en met 10 oktober 2017 ligt het ontwerp ter inzage. Op de website van de gemeente vindt u hierover nadere informatie.

Op de ontwikkeling en realisatie van de eerste 34 eengezinswoningen aan de Delistraat is het ‘Ontwerp SPvE’ niet van toepassing . Wij verwachten de verkoop hiervan dan ook in het eerste kwartaal van 2018 te starten.

Zodra wij meer informatie hebben over de nieuwbouwontwikkeling Schoterkwartier danwel de start van de verkoop van de 34 woningen brengen wij u via een nieuwsbrief op de hoogte. Wij plaatsen deze informatie ook op onze website. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons mailen (zie hieronder). Ingeval er sprake is van veel dezelfde vragen, zullen wij daarop met een reactie komen in een volgende nieuwsbrief.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Hans Berghege
Verkoopmanager

030-6097271
hans.berghege@schoterkwartier.nl

Hans Berghege
Ligging van het project