Nieuws

Admin
15:37 | 22-12-2016

Nieuwsbrief 1 - Stand van zaken Schoterkwarter Haarlem

U ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat u zich in de afgelopen periode heeft ingeschreven als belangstellende voor de nieuwbouwontwikkelingen in het Schoterkwartier in Haarlem.

Met deze en volgende nieuwsbrieven brengen wij u graag op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Sinds de lancering van de website en de projectnaam in mei van dit jaar zijn de projectbetrokkenen verder gegaan met de stappen die genomen moeten worden om te komen tot de uiteindelijke realisatie van de plannen. AM heeft samen met architectenbureau Arons & Gelauff, landschapsontwerpbureau RRog en diverse andere adviseurs het plan verder uitgewerkt. Samen met de gemeente Haarlem is onderzoek gedaan naar onder andere het parkeren, het verkeer en de bodemgesteldheid.

Inloopavond d.d. 6 december 2016
Een en ander heeft geleid tot inloopavond voor de huidige omwonenden van het Schoterkwartier. Door middel van het tonen van diverse beelden en de aanwezigheid van medewerkers namens de gemeente Haarlem, de architect en AM werden de aanwezigen geïnformeerd over de plannen. Van deze avond is een verslag gemaakt. Dit verslag en een aantal getoonde beelden vindt u hier terug.

Diversiteit in aanbod
Het huidige plan voorziet momenteel in de ontwikkeling van zowel grondgebonden eengezinswoningen, stadswoningen als appartementen.

De grondgebonden eengezinswoningen met een tuin hebben een grootte van circa 115 m2 en zijn gepositioneerd aan de zijde van de Delistraat en de nieuw te realiseren woonstraat met groene scheg.

Aan deze scheg maar ook aan de zijde van het Spaarne komen zogenaamde stadswoningen, in grootte variërend van 126 m2 tot maar liefst 148 m2. Dit zijn bijzondere woningen omdat de woonkamer en de buitenruimte zich bevinden op de eerste verdieping. Het royale terras is gesitueerd op het dek van een stallinggarage waarin zich de parkeerplaatsen bevinden.

Het plan kent tot slot een alzijdige woontoren. Iedere verdieping bestaat uit vier appartementen met fraaie buitenruimten, variërend in grootte van 65 m2 tot 80 m2. Op de bovenste verdiepingen worden penthouses uitgewerkt.

Uw mening
Ten aanzien van de plannen hebben wij een aantal vragen die wij graag aan u voorleggen en waarover wij graag uw mening vernemen. In januari komt AM met meer informatie en zullen wij u een enquête sturen.

Bent u omwonende?
De ontwikkeling en de realisatie van Schoterkwartier zal enige jaren in beslag nemen. Wij hechten er waarde aan de direct omwonenden tijdens deze periode zo goed als mogelijk te informeren. Indien u uw gegevens (naam, adres, telefoon en e-mailadres) zendt aan hans.berghege@schoterkwartier.nl zullen wij deze hiervoor gebruiken. Gelieve als onderwerp te vermelden 'Omwonende Schoterkwartier'.

Tot slot van deze nieuwsbrief wens ik u namens alle projectbetrokkenen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Hans Berghege
Verkoopmanager

030-6097271
hans.berghege@schoterkwartier.nl

Hans Berghege
Ligging van het project