Nieuws

Admin
15:56 | 03-07-2019

Nieuwsbrief 3 - Stand van zaken Schoterkwarter Haarlem

Met dit nieuwsbericht brengt AM u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het project Schoterkwartier. Op 17 mei j.l. is het plan voor Schoterkwartier behandeld in de gemeenteraad. Door een aantal politieke partijen is een motie ingediend met de opdracht een deel van de woningen in de tweede fase van het plan uit te voeren als sociale huurwoningen. Wellicht heeft u dit gelezen in het Haarlems Dagblad.

In de huidige opzet bestaat het plan uit koopwoningen in diverse prijsklassen. AM onderzoekt nu in overleg met Haarlemse corporaties wat de mogelijkheden zijn om sociale huur in te voegen in het plan. Het project Schoterkwartier is een integrale gebiedsontwikkeling en bestaat uit twee fasen.

De voortgang van de eerste fase (34 woningen aan de Delistraat) hangt af van politieke overeenstemming voor de tweede fase. Om die reden is de verkoop van de eerste fase aangehouden tot er overeenstemming is voor de tweede fase.

Wij vertrouwen erop u binnenkort nader te kunnen informeren. Tot dat moment vragen wij u om uw geduld en wensen wij u een fijne zomer toe!

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Hans Berghege
Verkoopmanager

030-6097271
hans.berghege@schoterkwartier.nl

Hans Berghege
Ligging van het project